(Jeugd)zorg

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Hoe bereik je jonge mantelzorgers en hoe ondersteun je hen het best?

Impact van mantelzorg op jongeren

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:
• opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
• lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
• meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Via deze website is de handreiking opgroeien met zorg te downloaden. Deze handreiking is een werkwijzer voor het herkennen, erkennen en helpen van jonge mantelzorgers.

Praktijk: Vergeten groep

‘Ik merk thuis bij mijn kinderen van 10 en 12 dat ze, naarmate ze ouder worden en zich meer gaan realiseren dat ik ziek ben en dat mijn ziekte langzaam verergert, zich meer zorgen gaan maken. Is er een plek waar zij terecht kunnen? Ik denk dat ze wel behoefte hebben aan iemand die naar hen luistert of die kan dienen als een uitlaatklep. Ik heb het idee dat ze een beetje vergeten worden door de zorg, het een vergeten groep is. En het zou lekker voor ze zijn als ze eens met iemand konden praten buiten de familie, of met leeftijdsgenoten die ook een zieke ouder hebben. Of dat ze gewoon eens een dagje leuke dingen konden doen.’
– Een ouder met een spierziekte