Meer informatie

Deze websites staan vol met interessante informatie over specifieke ziektebeelden.

AUTISME

www.nva.nl
Je vindt hier alles over autisme, informatie over verschillende onderwerpen die hiermee te maken hebben en nog veel meer! Bekijk zelf de laatste stand van zaken.

DEMENTIE

www.dementiedebaas.nl
Deze website is ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie, die dementie de baas willen blijven. Je vindt hier feiten, tips en informatie over dementie. 

www.alzheimer-nederland.nl
Wil je meer weten over dementie of alzheimer? Over de verschijnselen, de gevolgen en verschillende vormen van dementie en alzheimer. Dan kun je hier het antwoord vinden op je vragen.

HERSENLETSEL

www.brainkids.nl
Website voor kinderen en jongeren met hersenletsel. Of voor kinderen en jongeren die iemand kennen met hersenletsel.

www.cva-samenverder.nl
Als je vader of moeder een beroerte heeft gehad. CVA is de afkorting van Cerebrovasculair accident (CVA) Dat is de medische term voor een beroerte. Cerebrovasculaire accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA’s (hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA’s (herseninfarcten). Deze Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA hebben gehad of mensen die in hun naaste omgeving iemand hebben die door een CVA is getroffen. Vaak is er links of rechts van het lichaam een verlamming en de gevolgen voor gedrag en karakter kunnen zeer ernstig zijn. De vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een CVA verder te leven en geeft daarnaast voorlichting over het herkennen en voorkomen van een CVA. Ook geven zij zoveel mogelijk medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.

KANKER

www.kankerspoken.nl
Als je vader of moeder kanker heeft kan het aardig spoken in je hoofd. Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden en geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

www.vokk.nl
VOKK is de afkorting van vereniging voor ouders van kinderen met kanker. Op deze site staat informatie voor ouders maar er is ook een aparte jeugdpagina. Deze pagina’s zijn voor kinderen en jongeren die zelf kanker hebben of hebben gehad. Maar ook voor broers en zussen van deze kinderen en jongeren. VOKK organiseert bijvoorbeeld vakantiekampen voor het hele gezin.

www.stichtingdekinderen.nl
Even de zorgen vergeten voor kinderen van ouders met kanker.

MS

www.mskidsweb.nl
Voor kinderen met een vader of moeder met Multiple Sclerose (MS).

PARKINSON

www.parkinson-vereniging.nl
Website voor kinderen en jongeren met ouders met Parkinson.

PSYCHISCHE AANDOENING

www.kopstoring.nl
Website voor jongeren met ouders met psychische problemen zoals depressie of schizofrenie. Op deze website is veel informatie te vinden. Je kunt onder andere:
• een groepscursus in een chatbox volgen met andere jongeren en een hulpverlener,
• je vragen per e-mail of chat stellen aan een deskundige,
• verhalen van andere jongeren lezen,
• je eigen verhaal schrijven en op de website zetten,
• informatie over psychische en verslavingsstoornissen lezen,
• hulp zoeken

www.survivalkid.nl
Een broer met ADHD?
Een moeder met borderline?
Een vader met een alcoholprobleem?
Een zus met een eetstoornis…?
Heb jij een gezinslid met psychische problemen of een verslaving?
Ben je tussen de 12 en 24 jaar?

www.mindguide.nl
Deze site biedt informatie voor jongeren over verschillende aandoeningen.

www.gripopjedip.nl
Deze site is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die last hebben van somberheid en voor mensen uit hun omgeving.
• Je kunt op deze website lezen over je klachten en wat je eraan kunt doen.
• Je kunt via deze website mailen met een deskundige.
• Je kunt via deze website anoniem een online cursus volgen, waarin je handvatten krijgt aangereikt om meer grip te krijgen op je gevoel.

VERSLAVING

www.drankjewel.nl
Website voor kinderen en jongeren van ouders met een alcoholverslaving.

www.drugsinfo.nl
Een website speciaal voor jonge mantelzorgers met een familielid met verslavingsproblematiek.